Interficie


Colors i tipus de lletra


Pel que fa al disseny de l’interface de l’aplicació T’Acompanyo?, els colors i els tipus de lletra en depenen de la versió de l’aplicació: bé si es tracta d’una versió adquirida per una escola per ser usada de forma específica en el context del seu Pla d’Acció Tutorial (versió corporativa) o bé si es tracta d’una versió genèrica descarregada directament des de la tenda d’aplicacions (versió genèrica).

La versió corporativa es personalitzarà usant com a referents els colors i tipus de lletra de cada escola. Nosaltres, que formem part de l’Escola Joan Pelegrí, per exemplificar aquesta versió, usarem els colors i tipus de lletra corporatius:

Tipus de lletra bàsic: Arial
Color de la lletra: Blanc / negre
Color de fons: #007fa9
Color destacat: #d9bd00


Sobre aquest colors bàsics es pot variar el nivell de foscor.

La versió genèrica, en canvi, usarà els colors i tipus de lletra següents:

Tipus de lletra bàsic: Trebuched MS
Color de la lletra: Blanc / negre
Color de fons :#4e0101
Color de fons avançat: #6e0303
Color mig: #9d0404
Color mig avançat: #fb0606
Color destacat: #e6a008


Fons de la pantalla

La versió corporativa incorporarà, com a fons de pantalla, el logo de l’Escola o les imatges decidides per la institució:

En el cas de l’Escola Joan Pelegrí usaríem el seu logo.Disseny de l’interface

En el cas de la versió genèrica usarem un degradat entre els colors de fons més foscos. Els usuaris, a l’apartat de configuració, podran canviar el fons de l’aplicació des d’una biblioteca de fons alternatius o bé des de la seva carpeta fotogràfica.
Icones d’accés al programa

Per dissenyar la icona usem com a referent la pantalla inicial de l’aplicació i la idea de la silueta de dos persones que representen un tutor masculí i un altre femení.
Per tant, farem aparèixer a la icona la silueta d’un home i una dona en negre ressaltades respecte al fons de colors, segons sigui l’aplicació, corporativa o genèrica.

Per al símbol textual que identificarà les diferents versions de l’aplicació usarem el tipus de lletra general de l’aplicació. De forma genèrica farem servir “Trebuched MS”.


Versions

Del programa ”T’Acompanyo” en poden arribar a existir sis versions diferents:

Per entorns corporatius (escoles que decideixen integrar l’entorn de tutoria virtual en el seu pla d’acció tutorial).

  • Versió de l’alumnat, identificada per un “?”
  • Versió de la tutoria, identificada per una “.”
  • Versió de les famílies, identificada per un “!”

Versió genèrica, descarregable de la tenda d’aplicacions de forma particular, per alumnat, tutoria o família.
  • Versió de l’alumnat, identificada per un “?”
  • Versió de la tutoria, identificada per una “.”
  • Versió de les famílies, identificada per un “!”

Les versions diferents s’identificaran per colors i símbols diferents :

Versió corporativa (model Escola Joan Pelegrí), versió de l’alumnat:

Versió corporativa (model Escola Joan Pelegrí), versió de la tutoria:
Versió corporativa (model Escola Joan Pelegrí), versió de les famílies:

Versió genèrica, versió de l’alumnat:
Versió genèrica, versió de la tutoria:
Versió genèrica, versió de les famílies:

Cap comentari:

Publica un comentari